Jinko Solar-双面发电

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Việt nam

Tấm pin Hai mặt với Công nghệ Backsheet trong suốt

Tấm pin Hai mặt với công nghệ Backsheet trong suốt tăng công suất đến 20% phụ thuộc vào Tỷ lệ phản xạ và thiết kế hệ thống PV.

Cấu trúc tế bào module

Tăng sản lượng điện năng thực

Địa chỉ:Nhà máy Jinko, Haining, 30.3°N, 120.4°E

Góc nghiêng cố định:30o, gần với vĩ độ;

Chiều cao khungt:Khoảng cách từ cạnh dưới đến mặt đầu là 1.2m;

Công suất: 1.5kW/dãy

Sản lượng tăng:So với tấm pin một chiều trong cùng điều kiện


Các ứng dụng khác

Sun Room
Desert-covered Circumstance
Highway
Carport
Sun-Tracking Mount
<
>

Thời gian vận hành dài hơn

All rights reserved © 2020 Jinko Solar. 沪ICP备2022022315号-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.