Jinko Solar-Swan

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Việt nam

Swan G/B Bifacial

 • 405w

  Power

 • 19.78%

  Hiệu suất

 • 30năm

  Sản phẩm 
  Bảo hành

 • Cao hơn hai lần

  tiêu chuẩn IEC

Nhẹ hơn

Khối lượng giảm 25% so với loại Kính kép

Gửi câu hỏi

Chi phí nhân công

Gửi câu hỏi

5%
Chi phí O&M

Tấm phim Tedlar®
Bề mặt dễ dàng làm sạch

Gửi câu hỏi

Swan

Các dòng sản phẩm

 • Swan hai chiều G/G

  405wp

  Hiệu suất tấm pin

  Chống hiện tượng suy thoái tiềm năng (PID)

  Bảo hành khấu hao Công suất tuyến tính trong 30 năm

 • Swan hai chiều G/B

  405wp

  Hiệu suất tấm pin

  Chống hiện tượng suy thoái tiềm năng (PID)

  Bảo hành khấu hao Công suất tuyến tính trong 30 năm