Jinko Solar-社会责任

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Việt nam
So với năm 2014, mức tiêu thụ điện năng dùng cho sản xuất mỗi tấm pin MW trong năm 2018 đã giảm .
27.82%

Giảm lượng điện năng mặt trời tiêu thụ

So với năm 2014, mức tiêu thụ điện năng dùng cho sản xuất mỗi tấm pin MW trong năm 2018 đã giảm 27.82%.

Chúng tôi đã giảm mức điện năng tiêu thụ cho việc sản xuất tế bào quang điện xuống 27.82% từ 169MWh/MW năm 2014 xuống còn 122MWh/MW trong năm 2018.

So với năm 2014, lượng khí CO2 thải ra do sản xuất mỗi tấm pin MV trong năm 2018 đã giảm .
60.19%

Giảm khí thải nhà kính

So với năm 2014, lượng khí CO2 thải ra do sản xuất mỗi tấm pin MV trong năm 2018 đã giảm 60.19%.

JinkoSolar đã lắp đặt các dãy pin mặt trời áp mái có công suất 8.7MW tại công trường Shangrao, tạo ra 7.5 triệu kWH trong năm 2018. Trong khi đó, các dãy pin mặt trời công suất 4.5MW tại công trường Haining sản xuất hơn 3.7 triệu kWh trong năm 2018, giảm khoảng 8548 tấn khí thải CO2.

So với năm 2014, lượng nước tiêu thụ cho sản xuất mỗi tấm pin MW trong năm 2018 giảm 15.51%.
21.21%

Giải lượng nước thải

So với năm 2014, lượng nước tiêu thụ cho sản xuất mỗi tấm pin MW trong năm 2018 giảm 15.51%.

Chúng tôi đã giảm lượng nước sử dụng để sản xuất tế bào quang điện 15.51%, từ 1845 tấn/MW trong năm 2014 xuống còn 1559 tấn/MW trong năm 2018.

So với năm 2014, lượng nước thải dùng cho sản xuất mỗi tấm pin MW đã giảm 21.21% trong năm 2018.
15.51%

Giảm lượng nước tiêu thụ

So với năm 2014, lượng nước thải dùng cho sản xuất mỗi tấm pin MW đã giảm 21.21% trong năm 2018.

Chúng tôi đã giảm lượng nước thải 21.21%, từ 941 tấn/MW trong năm 2014 xuống còn 741 tấn/MW trong năm 2018

All rights reserved © 2020 Jinko Solar. 沪ICP备2022022315号-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.