Jinko Solar-半片技术

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Việt nam

Công nghệ tấm pin Half-cell

Lượng dòng điện, bằng cách sử dụng công nghệ half-cell, dòng điện (i) chạy vào mỗi thanh cái chỉ còn một nửa. Vì vậy, lượng thất thoát bên trong tại tấm pin half-cel là 1/4 so với tấm pin full-cell.

Thất thoát do bóng che thấp hơn

Thất thoát do bóng che của half-cell thấp hơn tấm pin thông thường trong một số điều kiện nhất định.

Lợi ích của half-cell JinkoSolar

Công nghệ Half-cell

Dưới điều kiện bóng che như nhau, tổn thất điện năng của thành phần half-cell ít hơn thành phần full-cell.

Nhiệt độ vận hành thấp hơn

Nhiệt độ Apple-to-Apple được đo trong hệ thống PV R&D vào tháng 10/2017, tấm pin half-cell thấp hơn khoảng 2 độ.

Nhiều điện năng hơn

+5%

Silicon

Passivation layer

Aluminium backside contact

All rights reserved © 2020 Jinko Solar. 沪ICP备2022022315号-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.