Jinko Solar-雇主品牌

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookies Policy.

Accept
Việt nam

Định hướng khách hàng

Văn hóa doanh nghiệp hợp nhất các nhân viên thành một đội ngũ làm việc để cải thiện tình hình kinh doanh, giảm thiểu xung đột thông qua làm việc nhóm và làm hài lòng khách hàng. Nguyên tắc “Khách hàng luôn được ưu tiên đầu tiên” góp phần vào khả năng cạnh tranh của JinkoSolar trên thị trường pin mặt trời. Chúng tôi sẽ không bao giờ thua nếu khách hàng thắng.

Trao quyền cho nhân viên

JinkoSolar khuyến khích nhân viên của mình suy nghĩ như họ là người sở hữu doanh nghiệp. Tư duy sở hữu này hỗ trợ các truyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty bằng cách khuyến khích nhân viên chịu trách nhiệm và có trách nhiệm giải trình trong công việc của họ và trong hiệu suất tổng thể, nhờ đó giúp phát triển và củng cố tính đoàn kết và sự toàn vẹn đoàn thể.

Đổi mới không ngừng

Trong việc phát triển các sản phẩm tiên tiến, JinkoSolar phải đảm bảo rằng văn hóa doanh nghiệp khuyến khích nhân viên phát triển tư duy sáng tạo. Đặc điểm văn hóa này làm bật lên sự quan trọng của những giải pháp và ý tưởng mới, nhưng nó cũng nhất mạnh lợi ích của việc xem xét những cách thức không theo lề lối thông thường. Công ty giải quyết những nhu cầu này thông qua văn hóa doanh nghiệm mà tại đó, các cải tiến không ngừng sẽ được tôn vinh. Các nhà quản lý thúc đẩy nhân viên của mình cống hiến cho sự đổi mới liên tục trong quá trình sản xuất và cả đầu ra kinh doanh.

<
>

Định hướng kết quả

Nói ít và làm nhiều. Đặc điểm này của văn hóa doanh nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng về khả năng phản ứng nhanh của nhân viên đối với xu hướng và thay đổi trên thị trường toàn cầu đầy biến động và tránh gây chú ý với công chúng. Bằng cách này, văn hóa doanh nghiệp của JinkoSolar đơn giản hóa cam kết kinh doanh đầu ra thông qua phản ứng nhanh chóng đối vối các vấn đề và thách thức hiện tại.

Deliver mail
 • Job:自动化工程师

  Numbers:1

  Add:上海

  +
  -

  岗位描述

  1、负责与用户、设备厂商沟通,进行设备自动化系统的需求分析,编制系统蓝图,提出解决方案;
  2、根据项目要求,完成设备自动化软件的设计开发及调试工作;
  3、技术支持和培训、用户现场培训。
  4、组织和管理用户的培训工作

  岗位要求
  1、计算机或自动化相关专业,本科及以上学历;
  2、5年以上半导体、电子或机械制造企业设备自动化系统设计与开发经验;
  3、熟悉西门子、三菱、AB等主流PLC自动化控制系统,具备主流Scada、EAP开发实施经验;
  4、具备电气电子基础,了解PLC控制。
  5、沟通能力强、团队合作精神、学习能力强。
  6、熟悉光伏行业自动化设备系统集成集成优先。

 • Job:SAP HR顾问

  Numbers:1

  Add:上海

  +
  -

  岗位描述

  1. 负责HR系统建设或升级等项目,包括组织系统实施、上线、培训、推广工作;
  2. 负责HR系统功能模块和数据报表的开发与管理(如招聘、薪资福利);
  3. 负责HR系统需求的提炼和实现程度的评估改进;
  4. 负责其他HR系统相关项目工作和流程梳理。
  资历要求
  1. 至少具备2年以上HR项目实施经验,有IT基础,善于沟通,有流程化思维;
  2. 熟悉人力资源管理系统的设计、实施、培训、优化等的流程和方法,有大型企业系统转型优化经验的优先考虑;
  3. 对技术有基础的了解,能够顺畅和技术人员沟通需求,并合理预估开发速度;
  4. 计算机相关或人力资源管理相关专业;
  5. 计算机二级及以上水平;
  6. 熟悉数据库结构、统计等基础知识。
  外语要求:英文能够沟通

 • Job:OA系统运维工程师

  Numbers:1

  Add:上海

  +
  -

  岗位描述

  1、负责公司OA系统日常运维及管理工作,包括用户培训、权限管理、日常问题处理等;
  2、负责公司OA表单模板制作及流程优化设计;
  3、熟练掌握表单建模及移动建模;
  4、负责OA系统的操作手册编写以及系统使用培训(中英文);
  5、确保OA系统数据的安全和运行的稳定;
  6、其他办公相关系统维护及接口工作。

  任职要求:
  1、本科及以上学历、计算机相关专业;
  2、至少有泛微E8 OA系统2年以上实施运维经验,有一定的开发经验更佳;
  3、具备英语口语能力,能够与海外人员进行交流,可熟练进行英语读写。
  4、逻辑清晰、有较强的分析问题和解决问题能力;
  5、快速理解业务,设计跨系统的解决方案,具有集团型企业实施及运维经验更佳;
  6、熟练应用office办公软件;
  7、了解Java,JS,HTML,CSS语言、oracle数据库、Resin、Nginx,有泛微OA系统管理和接口经验优先;
  8、善于与他人沟通、合作、具有团队精神,良好的自学能力及服务意识。

 • Job:财务预算经理

  Numbers:1

  Add:上海

  +
  -

  岗位描述

  1. 建立集团以及下属子公司的预算管理制度和流程,搭建全面预算体系;
  2. 编制和汇总集团的年度生产经营预算、资本预算和财务预算,每月和每个季度滚动及时更新相关预算;
  3. 审核下属子公司的年度、季度以及月度的预算;
  4. 管理和监控整个集团以及下属子公司的预算执行情况,定期出具预算和实际差异的分析报告;
  5. 负责集团以及下属子公司月度、季度以及年度预算执行情况分析与数据反馈与追踪,集团以及子公司预算的追加,预算调整的测算以及审批;
  6. 负责预算管理系统的规划、开发及完善,集团预算管理制度的优化、宣导、培训及相关解释;
  7. 公司管理层安排的其他特殊事项。
  资历要求
  1. 3年-5年四大会计事务所工作经验和3年-5年大型外资企业或集团公司财务预算管理工作经验;
  2. 会计、财务、审计相关专业,统招本科及以上学历;
  3. 熟练掌握企业会计准则,具备AICPA、CICPA、ACCA或CMA等相关专业资 格优先;
  外语要求
  1. 熟练掌握英语,能够用英语进行流利地沟通

 • Job:知识产权经理

  Numbers:1

  Add:上海

  +
  -

  岗位描述

  1. 参与制定公司的知识产权战略,并协调和监督研发/营销等部门执行既定战略;
  2. 收集和分析同行业知识产权布局信息,制定并实施公司知识产权布局规划,推进和协助研发落实专利布局专案;
  3. 指导下属处理国内外各类专利申请及相关官方文件,并复核他人完成的专利申请相关的法律文件;
  4. 参与建立和完善专利管理相关流程及机制;
  5. 独立组织公司内部的知识产权文化宣传及发明专利的有关培训。

  任职要求:
  1. 本科以上学历,熟悉光电技术行业的相关技术(有光伏技术经验者从优);
  2. 具有5年以上在专利事务所或企业从事专利业务的实际经验;
  3. 经过系统的知识产权法律培训,精通专利法等相关知识产权法律;
  4. 良好英语沟通和读写能力;
  5. 良好的语言和文字的理解和沟通能力,扎实的文字书写能力。

All rights reserved © 2020 Jinko Solar. 沪ICP备2022022315号-1. Privacy Policy. Powered by Webfoss.